Opettajat

Albert Toppinen
Albert Toppinen
Maritta Hakala
Maritta Hakala (toimistosihteeri)

Lahti